AİLE DİZİMİ/AİLE KARMASINDAN ÖZGÜRLEŞMEK

AİLE-DİZİMİAİLE DİZİMİ NEDİR? 1990’lı yıllarda Almanya’da ortaya çıkmış olan Aile Dizimi Terapisi, ailenin kuşaklar boyunca, birbirine görünmez bağlarla bağlı olduğu anlayışına dayanmaktadır. Sistemin kurucusu Bert Hellinger aynı zamanda bir pedagog ve psikoterapisttir.

AİLE DİZİMİNİN FAYDALARI NELERDİR: Çalışmanın ana hedefi kendi hayatımızda ve ailede yaşanan tıkanıklıklara, blokajlara ilişkin gerçekle yüzleşmektir. Hayata, ailemizden ve atalarımızdan getirdiğimiz genetik ve ruhsal bir mirasla geliriz. Sürekli tekrarlayan parasızlık, iflas, borç, ilişki kuramama, boşanma, aldatma, aldatılma, depresyon, fiziksel hastalıklar vb. sorunlarımızın temelinde bu ruhsal miras nedeniyle üstlendiğimiz rol olabilir. “Dede turşu yemiş, torunun dişi kamaşmıs” atasözü, tam da bu durumu anlatır. Bu süreçte aynı zamanda bize ait olmayan , aile büyüklerimizden aldığımız yükleri de onlara teslim ederiz. Kendi içinde organik bir yapıya sahip olan bu sistem, bugüne kadar tasarlanmış en derin ve güçlü terapilerden biridir.

GEÇMİŞ NESİLLERDEN GELEN RUHSAL MİRASIMIZ NE ŞEKİLDE OLUŞUR? Aile içinde veya dışında birine yapılmış bir haksızlık, ölü doğan çocuklar, kürtajlar, evlatlık verilenler, cinayetler, erken ölümler, önemli hastalıklar, erken dönemde anneden kesinti, zorunlu göçler gibi geçmişte yaşanmış bu sorunlar sonra gelen nesillerde bir aile üyesinde  depresif ruh hali, bağımlılıklar (alkol gibi) panik halleri, fobiler, izah edilemeyen korkular, yeme bozuklukları, uzun süren  yas halleri, kronik yorgunluk, ilişkilerde yaşanan zorluklar, öfke, gibi yaşamın akışını engelleyen ve kökü ailedeki saklı dinamikte gizli bir kaynağı gösteriyor olabilir.

AİLE DİZİMİ TEKNİĞİ NASIL UYGULANIR? Sayıları 10-15 arasında değişen bir grup katılımcı, bir daire şeklinde otururlar. Danışman, danışandan katılımcılar arasından aile üyelerini temsil edecek temsilciler seçmesini ister. Danışan bu temsilcileri alana yerleştirir. Temsilciler kendilerini serbestçe alana bırakırlar ve söz konusu aile üyelerinin dinamik ilişkilerine ulaşır , duygularını deneyimlerler. Aile üyelerini temsil eden ve danışanı daha önce görmemiş bu temsilciler o kişinin duyguları ile hisseder ve bunları ifade ederler. Dizim sırasında 2 eylem vardır; birincisi aileyi etkileyen saklı kalmış dinamiğin ortaya çıkarılması eylemidir. İkincisi ise iyileştiren hareket ve sözlerin aileyi çözüme ve yeni bir dengeye kavuşturması eylemidir. Sevgi ancak bu şekilde yeniden akmaya başlar. Sistem (Aile) dizimlerinde hem danışan (sorunu dile getiren) hem de temsilciler alandadır ve aktiftir. Temsilcilerin pasif olması söz konusu değildir.  Dolayısıyla her aile diziminde, hem danışan (sorunu dile getiren) hem de temsilciler alandadır ve aktiftir. Her çalışmada hem danışan, hem de temsilciler şifalanır.

Danışman: EVREN GÖNENÇ (Psikolog ve Enerji Terapisti)

Aile dizimine baktırmak isteyen kişiler için, dikkat çekici bir nokta: Benim uyguladığım aile dizimi çalışmalarında, dizimine baktırmak isteyen kişinin konusu, sadece danışan olarak gelen kişi ve benim tarafından biliniyor. Grup çalışmasındaki diğer kişiler/temsilciler, konuyu bilmiyorlar. Böylece temsilciler, kendi zihinlerinden ve egolarından bağımsız olarak, rahatlıkla ve kolaylıkla alandaki enerjiye odaklanabiliyorlar. Gizlilik konusuna özellikle özen gösteren danışanlar için, bu bilgiyi paylaşmak istedim.

AİLE DİZİMİNİZE BAKTIRMAK İSTİYORSANIZ, LÜTFEN KAYIT YAPTIRIN:

İZMİR/ İYİLİK MERKEZİ @ ALSANCAK: 0533 438 28 02 ve 0232 463 88 02

E-mail: evrengonenc@yahoo.com

Bir Cevap Yazın